Muu

Geeniregulatsioon substraadi induktsiooni abil


laktoosi näide (Lac-Operon)

Substraadi induktsioon põhineb Jacobi ja Monodi Operoni mudelil.
Kui prokarüooti E. coli rakus on laktoos, seob see repressorit, mis on seega inaktiveeritud. See võimaldab RNA polümeraasil otsa saada ja sünteesib laktoosi lagundamiseks kolm ensüümi lacZ, lacY, lacA. Kui aga rakus puudub laktoos, seostub repressor operaatoriga ja takistab transkriptsiooni liikumist laktoosi lagundavate ensüümide sünteesile.
Raku seisukohast tagab geenireguleerimise protsess ressursside säästliku kasutamise, sest kui laktoos on rakus, moodustuvad ainult laktoosi lagundavad ensüümid.
Kokkuvõttes:
Lahus ei sisaldanud laktoosi: Repressor seob operaatorit ja hoiab ära laktoosi lagundavate ensüümide transkriptsiooni (aktiivne repressor)
Laktoos rakus: Laktoosimolekulid seostuvad repressoriga ja muudavad seeläbi selle struktuuri (repressor on passiivne). RNA polümeraas võib laktoosi lagundavaid ensüüme tühjendada ja sünteesida.